În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere șef birou, gradul II, Biroul Contracte este următorul: Link.