În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post de execuție de producător delegat, Gr IA, Compartiment Producători Delegați este: Link.