REZULTATUL

final al concursului pentru ocuparea unui post vacant de economist specialist, gradul IA,

 Biroul financiar din cadrul Direcției Economice

În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a concursului pentru ocuparea unui post vacant de economist specialist, gradul IA, Biroul financiar din cadrul Direcției Economice, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului este următorul:

Mai multe detalii aici: