În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, al concursului pentru ocuparea unui post vacant de secretar muzical, gradul IA, în cadrul Serviciului Orchestră din ONB, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului este următorul:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru carte candidează Punctaj proba practică Punctaj proba interviu Punctaj final Hotărârea comisiei
1 Droangă Silviu secretar muzical, gradul IA 90,00 95,00 92,50 Admis

Mai multe informații despre rezultatul concursului aici.