REZULTATUL FINAL

al concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere
șef birou financiar, gradul II, în cadrul Direcției Economice

În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de șef birou financiar, gradul II, în cadrul Direcției Economice, a centralizării rezultatelor celor două probe, rezultatul final al concursului este următorul:

Mai multe detalii aici: