OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”Servicii pentru evenimente constând în închiriere echipamente sonorizare și aparatură de iluminat pentru FANTOMA DE LA OPERĂ, servicii  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 79952000-2- Servicii pentru evenimente, conform specificațiilor Caietelor de sarcini anexate.

Anunț de participare

Formulare închiriere echipamente lumini și sonorizare

Draft contract servicii închirirere sonorizare și lumini

Caiet de sarcini lumini

Caiet de sarcini sonorizare