OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”Servicii pentru evenimente constând în realizarea efectelor speciale pentru FANTOMA DE LA OPERĂ, servicii  prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 79952000-2- Servicii pentru evenimente, conform specificațiilor Caietului de sarcini anexat.

I.Obiectul achiziției: Servicii pentru evenimente constând în realizarea efectelor speciale pentru FANTOMA DE LA OPERĂ.

Obiectivul specific consta în achiziționarea de servicii pentru realizarea unor efecte speciale de: ridicare, culisare, coborâre persoane, personaje, decoruri, corpuri de iluminat și efecte speciale video, ceața și fum pentru realizarea spectacolului FANTOMA DE LA OPERĂ, conform descrierilor din caietul de sarcini.

Serviciile vor fi prestate pentru 16 zile în perioada 18.10.2023-09.11.2023, conform programării artistice  în vederea punerii în opera a  spectacolelor FANTOMA DE LA OPERĂ.

Invitație

Caiet de sarcini

Formulare

Draft contract