1. La punctul 12 din Anunț/Invitație de participare ați solicitat ca la propunerea tehnică să se atașeze o declarație privind sănătatea și securitatea în muncă. La ce se referă mai exact această declarație ?

● Răspuns autoritate contractantă: Declarația privind sănătatea și securitatea în muncă este un formular solicitat de ONB prevăzut în procedura operațională proprie PO-2-SAP din data de 15.02.2019, privind serviciile sociale și alte servicii specifice cuprinse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 și se referă la personalul angajat (medicul de medicină internă care va presta în cadrul ONB).

2. În caietul de sarcini ați menționat că serviciile de medicina muncii se vor acorda unui număr de 543 de salariați și 100 de colaboratori. Vă rugăm să ne specificați numărul de salariați pentru fiecare funcție în parte menționate în Anexa 1.

● Răspuns autoritate contractantă: În vederea identificării numărului de salariați pentru fiecare funcție vă atașăm statul de funcții al ONB care se regăsește și pe site-ul nostru (www.operanb.ro); cât privește colaboratorii, numărul acestora este variabil, dar ca  medie ar fi 100 de colaboratori.\

3. La punctul 3.4.4. din Caietul de sarcini, lit.e) ați solicitat un medic primar de medicină internă în timpul spectacolelor. Vă rugăm să ne dați detalii despre intervalele orare pentru care medicul trebuie să fie prezent și numărul de zile/lună.

● Răspuns autoritate contractantă: cu privire la prezența unui medic de medicină internă în timpul spectacolelor vă informăm că spectacolele ONB se desfășoară de regulă în intervalul orar 17:00-22:00, de 5 ori pe săptămână, inclusiv sâmbătă și duminică, pe perioada stagiunii.

4. La punctul 3.4.4. din Caietul de sarcini lit.f) ați solicitat posibilitatea efectuării de intervenții de mică chirurgie. Vă rugăm să ne dați detalii referitoare la tipul acestor intervenții, numărul acestora, respectiv specialitățile medicale cărora se adresează.

● Răspuns autoritate contractantă: mică chirurgie se referă la plăgi și suturi; numărul poate varia și ca specialitate se referă la chirurgie.

Puteți găsi statul de funcții al ONB aici.