Solicitare clarificare 2  la anunțul de participare servicii de pază și protecție- CPV 79713000-5

din data de 17.04.2019

Întrebare: Criterii de calificare: Operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele minime privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor a căror achiziție se urmărește și experiență similară de minim 3 ani?

Răspuns autoritate contractantă: Este necesară experiența similară de minim 3 ani.