1.3 la anunț - MODEL declarație pe propria răspundere - pentru motive imputabile in ultimii 4 ani