1.4 la anunț - MODEL declarație pe propria răspundere - renunțare la post de conducere