Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: artist instrumentist cod cor 265219, gradul IA, fagot și contrafagot și artist instrumentist cod cor 265219, gradul IA, oboi și corn englez, cu angajare pe durată determinată, în cadrul Serviciului Orchestră, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – cu respectarea prevederilor Legii nr. 33 din 16 martie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi.

Mai multe detalii: aici.