Achiziții publice

Centralizator contracte de furnizare încheiate de ONB până la data 28.02.2023

Centralizator contracte prestări servicii încheiate de ONB până la data 28.02.2023

Planul Anual de Achiziții Publice 2022

Anunturi achizitii publice

Planul Anual de Achiziții Publice 2021 

PAAP 2020

Centralizator contracte de achiziție publică ianuarie – decembrie 2019

Planul de achiziții 2019

Strategia de contractare

Documente privind execuția contractelor: Rino Guard SRL Tinmar Energy Maahs Digital SRL