Lista funcțiilor existente în cadrul ONB

Lista funcțiilor existente în cadrul ONB – 1.01.2023