Responsabili cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Monica Ghinea – Consilier Juridic

Iulia Roman – Șef Birou Marketing

Adrese de contact:
onb@operanb.ro
comunicare@operanb.ro

Model – Reclamație administrativă (1)

Model – Reclamație administrativă (2)

Model – Cerere de informație de interes public