Responsabili cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Maria Nedelcu – Responsabil GDPR

Iulia Roman – Șef Birou Marketing

Raluca Bădoiu – Șef Birou PR

Adrese de contact:
onb@operanb.ro
comunicare@operanb.ro