Responsabili cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Mariana – Monica Ghinea – Referent de Specialitate

Iulia Roman – Șef Birou Marketing

Adrese de contact:
onb@operanb.ro
comunicare@operanb.ro

Model – Reclamație administrativă (1)

Model – Reclamație administrativă (2)

Model – Cerere de informație de interes public

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019