OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze ACCESORII MUZICALE- conform descrierilor din documentul- Anexa 1 atasat la prezentul anunț publicitar, prin achizitie directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din din Legea nr. 98/2016, în valoare estimată 267.223 lei fara TVA, cod CPV 37321000-4- Accesorii pentru instrumente muzicale.