Obiectul achiziției: Servicii organizare evenimente –TÂRGUL DE CRĂCIUN AL OPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI

Obiectivul specific consta în achiziționarea de servicii pentru organizarea TARGULUI DE CRACIUN unde se vor asigura spectacole de colinde și cântece de iarnă în perioadele 14-18 decembrie 2022, respectiv 20 – 25 decembrie 2022, în intervalul 17:00 – 21:30, conform descrierii din caietul de sarcini.

 Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului de achiziţie de:

COD CPV : 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale.

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Draft contract

Formulare

Raportul procedurii Târgul de Crăciun